• ridicări topografice în scopul executării de proiecte ale diverselor investiții (construcții, amenajări)
 • nivelment de precizie și poligonație
 • bornări
 • asistență șantier
 • plan de situație pentru orice tip de platformă (incluzând curbe de nivel)
 • trasarea limitelor de proprietate
 • trasarea contururilor clădirilor, a axelor și cotelor din proiect
 • urmărirea comportării în timp a construcțiilor
 • măsurători pentru determinarea volumului de pământ excavat sau de umplutură
 • relevee construcții
 • consultanță în lucrările de topografie
 • determinare puncte cu GPS
 • întabularea dreptului de proprietate
 • țărușări
 • măsurători pentru întocmire PUZ, PUG
 • rectificări suprafețe
 • întocmiri planuri parcelare
 • dezlipiri/ alipiri
 • consultanță în lucrările de cadastru
 • verificare si calibrare pentru: statii totale, nivele optice si digitale, teodolite
 • reparatii statii totale, nivele optice si digitale, teodolite
 • reparatii echipamente GNSS
 • reparatii controllere
 • resoftari echipamente